Ludmila Alexandrová

Verze z 5. 4. 2018, 06:30, kterou vytvořil Sowiko (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

(nar. 18. 11. 1908, Petrohrad, Rusko)

Slavistka

V roce 1936 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku ze slovanské filologie a všeobecných dějin.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 9, Matrika doktorů Univerzity Karlovy IX., strana 4257.