Ludmila Alexandrová

(nar. 18. 11. 1908, Petrohrad, Rusko)

Slavistka

V roce 1936 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku ze slovanské filologie a všeobecných dějin.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 9, Matrika doktorů Univerzity Karlovy IX., strana 4257.