Projekt:Ženy ve vědě do roku 1945

Tento projekt vychází ze semináře realizovaného Centrem genderovách studií na FF UK v Praze pod vedením doc. Libuše Heczkové, PhD., Evy Kalivodové, PhD., Kamily Remišové – Věšínové, PhD., Kateřiny Svatoňové, PhD. Databáze se pokouší trvale podchytit ženy, jejichž přínos byl významný v rozličných odborných disciplínách a oblastech, chce mít genderově historickou vypovídající hodnotu, bude usilovat o genderové doplnění historie vědy a odborné práce do roku 1945. Lexikografická hesla se budou i nadále doplňovat. Kdokoli by měl zájem o doplnění vlastního hesla či hesla stávajícího, nechť se ozve na adresu katerinasvatonova@gmail.com - tato aktivita je velmi vítaná.