Zdeňka Brumlíková

(12. 3. 1901, Plzeň – 1944)

Historička

Autorka dizertační práce Plasy, dějiny kláštera od jeho založení do válek husitských. V roce 1930 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z českých dějin a zeměpisu.

Život

Oběť holocaustu. 3. srpna 1942 r. byla odvezena transportem D, č. 977 z Prahy do Terezína, a 23. října 1944 transportem Er, nr. 329 z Terezína do Auschwitz.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 7, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VII., strana 3229.

Holocaust.cz. Zdeňka Brumlíková [online]. [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: https://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/79826-zdenka-brumlikova/.