Zdeňka Bezděková (roz. Vondrušková)

(19. 4. 1907, České Budějovice)

Slavistka

Autorka disertační práce Žena v literatuře a životě 15. a 16. století. V roce 1931 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku ze slovanské filologie a českých dějin.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 8, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VIII., strana 3405.