Zdeňka Böhmová-Zahradníčková

(1. 3. 1904, Malé Kunčice – 22. 5. 1988, Praha)

Hudební pedagožka, muzikoložka a klavíristka

Život a profese

Studovala pražské gymnázium Elišky Krásnohorské (1914–22), poté hru na klavír na Pražské konzervatoři (1923–27) a mistrovskou školu u K. Hoffmeistra (1928–32), po jejíž absolvování navštěvovala hodiny u Viléma Kurze. Zároveň studovala hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, kde napsala dizertační práci Adolf Mikeš, český klavírní pedagog a v roce 1939 složila rigorózní zkoušku z hudební vědy a estetiky. Zabývala se klavírní didaktikou a dějinami klavírních škol.

Dílo

Vilém Kurz : život, práce, methodika (Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1954).

Methodika elementární hry na klavír (Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1956).

Postup při výběru klavírní literatury (spoluautor Arnoštka Grünfeldová, Praha 1962).

Kapitoly z dějin klavírních škol (Praha, Supraphon 1973).

Slavní čeští klavíristé a klavírní pedagogové z 18. a 19. století. Do založení klavírního oddělení pražské konzervatoře roku 1888 (Praha, Supraphon 1986).

Klavírna škola pre začiatočníkov (spoluautory Arnoštka Grünfeldová, Alois Sarauer, Bratislava 1987).

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 10, Matrika doktorů Univerzity Karlovy X., strana 4854.

Kosthun, Petr. Böhmová, Zdeňka. Český hudební slovník osob a institucí [online]. [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=2013.