Vlasta Schwarzová

(nar. 2. 8. 1892, Praha)

Klasická filoložka

Autorka dizertační práce Utrum Suetonius in Augusti vita conscribenda indice rerum ab Augusto gestarum usus sit necne, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 11. července 1918. Složila hlavní rigorózní zkoušku z klasické filologie a klasické archeologie a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1579.