Vlasta Kučerová-Borovičková

(nar. 12. 7. 1890, Jičín)

Filoložka, výtvarná a literární kritička

Autorka dizertační práce K historii ženského hnutí v Čechách, která vyšla knižně v Brně v r. 1914 nákladem časopisu Ženská revue. Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 8. června 1916 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku ze slovanské a románské filologie a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1470.