Věra Brynychová

(nar. 17. 1. 1882, Višněvec na Volyni, Polsko)

Slavistka

Autorka dizertační práce Česká a ruská „Sybillina proroctví“. V roce 1927 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku ze slovanské filologie a českých dějin.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 6, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VI., strana 2858.