Věra Balounová

(nar. 3. 9. 1910, Březové Hory)

Geografka

Autorka dizertační práce Vliv zalednění na morfologii tatranských dolin. V roce 1935 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z geografie a meteorologie s klimatologií.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 9, Matrika doktorů Univerzity Karlovy IX., strana 4189.