Uživatel:Hulcovat/Božena Folkmannová

< Uživatel:Hulcovat

(*28. ledna 1903 Praha – 27. září 1960 Praha)[1]

Bioložka, entomoložka, parazitoložka


Život a profese

Narodila se do rodiny akademického sochaře Hanuše Folkmana[2], který se mimo jiné podílel na sochařské výzdobě Wilsonova nádraží. Měla dvě sestry Hanu a Annu, ta vystudovala lékařskou fakultu UK.[1][3] Po maturitě roku 1922 na reálném gymnáziu ve Slezké ulici byla přijata na lékařskou fakultu UK[1], kde studovala biologii pod vedením A. Mrázka a Julia M. Komárka, u kterého pracovala i po ukončení studií. Titul RNDr získala 19.2. 1927 za disertaci s názvem Předběžné výsledky k monografii chilopod[2], o které K. Absolon píše: "Byla to nejprve Dr. Božena Folkmannová, která nás mile překvapila svou znamenitou disertací..., prací pilnou a svědomitou, kterou zejména já dovedu kriticky oceniti, ježto jsem se, jak výše zmíněno, sám Chilopody po dlouhá léta zabýval."[4] Později vydává svou práci Chilopoda republiky českoslovenké[1], kde popisuje 29 druhů stonožek z toho 5 nových.[4]

V letech 1931 - 1932 pracuje jako demonstrátorka fyziologického ústavu LF UK a rok později jako demonstrátorka biologického ústavu UK. Od roku 1933 působila tamtéž jako asistentka. V roce 1939 po uzavření vysokých škol byla nucena své místo opustit. Během války vystřídala mnoho zaměstnání. Od profesorky dívčího gymnázia v Plzni až po dělnici v továrně Singer. Po válce se krátce vrátila do biologického ústavu poté odešla do Brna, kde 1.9. 1945 získala místo asistentky zoologického ústavu PřF v Brně.[1] Je přijata Janem Zavřelem, ten krátce potom umírá a vedení ústavu se ujímá prof. Sergej Hrabě. Roku 1955 se habilitovala na základě svých dalších prací o stonožkách. V Brně se mohla věnovat i pedagogické práci. Přednášela obecnou zoologii a od roku 1951 parazitologii. Tomuto tématu se pak věnovala hlouběji a napsala spolu s J. Vojtkem první učebnici parazitologie Parazitologie pro biology. Na sklonku svého života vydala spolu s J. Langem skripta Základy obecné zoologie.[1]

Dílo

Vědecké práce

Během svého života zmapovala Chilopoda na území Jeseníků, Rychlebských hor, Beskyd, okolí Prahy a Berounska.[5]

 • Chilopoda republiky československé. Praha. 1928
 • Dva nové druhy Lithobiidu z Křivoklátska. Praha. 1946
 • Stonožky z Jeseníků.1947
 • Příspěvek k poznání stonožek severního Slezska. 1949

Učebnice

 • Parazitologie pro biology. Praha. 1957
 • Základy obecné zoologie. Praha. 1960

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 ADAMEC, Josef; BERÁNEK, Karel; HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348-1939. Svazek I., A-K. Praha : [s.n.], 1988. 296 s. S. 193.  
 2. 2,0 2,1 Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 6, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VI. (1924–1927), strana 2703, online
 3. Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 7, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VII. (1928–1931), strana 3196, online
 4. 4,0 4,1 ABSOLON, Karel. O balkánských speofilních Myriopodech. [s.l.] : [s.n.], 1935.  
 5. LAŠKA, Vratislav. Atlas rozšíření stonožek (chilopoda) České republiky. Olomouc, 2004 [cit. 2016-5-12]. 87 s. Bakalářská. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostřední. Vedoucí práce Ivan H.Tuf. s. 8. Dostupné online.