Svatava Amerlingová (roz. Michalovicová)

Život

Rozená Michalovská, stala se ženou Karla Slavoje Amerlinga.