Růžena Sůrová

(nar. 25. 4. 1891, Odrlice, Morava)

Lékařka

Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 4. března 1916 r.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1459.