Růžena Kuncová

(nar. 28. 8. 1892, Praha)

Filoložka

Autorka dizertační práce Studie o nosovkách a jejich změnách v jazyce českém a v nářečích, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 4. února 1918 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z filologie slovanské a románské a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1553.