Olga Barbarová

(nar. 4. 9. 1897, Rusko)

Slavistka

Autorka dizertační práce Literární dějiny ruských letopisů doby před A. A. Šachmatovem. V roce 1929 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku ze slovanské filologie a českých dějin.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 7, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VII., strana 3135.