Olga šlechtična Fišerová

(nar. 23. 3. 1889, Baku, Rusko)

Lékařka

Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 1. března 1919 r.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1259.