Miloslava Eliášová

(nar. 9. 2. 1891, Královské Vinohrady)

Filoložka

Autorka dizertační práce Ch. Nodier, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 9. března 1916 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z filologie francouzské a germánské a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1459.