Miloslava Adamová-Waitová

(nar. 17. 2. 1906, Radostín)

Mineraložka

Autorka dizertační práce Gabbro a příbuzné horniny ze širšího okolí Týnce nad Labem. V roce 1929 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z mineralogie a petrografie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 7, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VII., strana 3185.