Milada Paulová

(nar. 2. 11. 1891, Loukov)

Historička a byzantoložka

Autorka dizertační práce Styky českých husitů s cařihradskou církví na základě církevních poměrů byzantských, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 19. ledna 1918 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z dějin všeobecných a rakouských a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1551.