Milada Bubnová (roz. Teissingová)

(nar. 23. 12. 1905, Praha)

Autorka dizertační práce K sociologii jazyka. V roce 1931 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z filozofie.

Dílo

Spoluautorka Francouzsko-českého a česko-francouzského slovníku:

Buben, Vladimír, ed., Bubnová, Milada, ed. a Hořejší, Vladimír, ed. Francouzsko-český a česko-francouzský slovník = Dictionnaire français-tchèque et tchèque-français. 3., přeprac. vyd. Praha: Stát. pedagog. nakl., 1961. 1240 s.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 8, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VIII., strana 3527.