Milada Andrlová

(nar. 27. 6. 1908, Moravská Ostrava)

Slavistka

Autorka dizertační práce Staroslověnská kultura v evangeliích kodexu Zografského na základě rozboru slovní zásoby. V roce 1933 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku ze slovanské filologie a českých dějin.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 8, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VIII., strana 3776.