Marta Krupičková

(nar. 11. 11. 1890, Mělník)

Lékařka

Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 19. února 1916.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1457.