Marie Věra Babáková-Opolecká

(3. 7. 1875 – 21. 6. 1962)

Autorka dizertační práce O příbuzenských vztazích rostlin tajnosnubných. V roce 1903 složila na Univerzitě Karlově hlavní rigorózní zkoušku z botaniky, geologie a paleontologie a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 2, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity II., strana 766.