Marie Trachtová

(1865–1924)

Zemědělská odbornice, zakladatelska hospodyňského (zemědělského) školství.