Marie Trýbová

(roz. Vejborná, nar. 16. 10. 1887, Kroměříž)

Lékařka

Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 21. března 1914.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1330.