Marie Slavíková

(nar. 24. 1. 1883, Praha)

Lékařka

Autorka dizertační práce Gabbrodiorit od Horních Břežan. 30. října 1906 r. složila na české Karlo-Ferdinandově univerzitě hlavní rigorózní zkoušku z mineralogie a z fyziky a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 2, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity II., strana 887.