Marie Sehnalová

(nar. 12. 8. 1893, Velké Bečváry)

Filoložka

Autorka dizertační práce Slovosled ve starofrancouzském románu o Hunbautovi, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 22. února 1918 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z románské filologie a dějin moderních literatur a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1557.