Marie Poubová

(20. 12. 1888, Tábor)

Autorka dizertační práce Nárys hydrografických poměrů východní Sahary, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 27. července 1917 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku ze zeměpisu a dějin a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1536.