Marie Kuthanová

(nar. 16. 1. 1893, Plzeň)

Autorka dizertační práce O fásovém faktoru cívek, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 11. května 1918 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z experimentální fyziky a matematiky a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1567.