Marie Hradilová

(1876–1963)

Zakladatelka hospodyňského školství.