Marie Fabiánová

Stránka ve výstavbě
60px Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. 60px

(11. 2. 1872, Železný Brod – mezi lety 1943 a 1945 Praha)

Matematička, učitelka, ředitelka dívčího reálného gymnázia

Život a profese

Její otec byl Václav Fabián, vrchní inženýr severozápadní dráhy v Praze.[1] V roce 1895 odmaturovala po pětiletém studiu na dívčím gymnáziu Minerva. Spolu s ní úspěšně odmaturovalo dalších 12 studentek, mezi nimi třeba Anna Honzáková, první česká odborná lékařka se soukromou praxí.[2] Od roku 1887 začala studovat matematiku na Filozofické fakultě pod vedením prof. Františka Josefa Studničky,[1] významného českého matematika a popularizátora přírodních věd. Studium zakončila úspěšným obhájením disertační práce z matematické analýzy.[1] V listopadu roku 1901 získává jako druhá žena doktorát na Karlo-Ferdinandově univerzitě.[3] Poté pracuje jako profesorka na městském dívčím reálném gymnáziu v Praze. Od školního roku 1923/1924 do roku 1930/1931 získala místo ředitelky Druhého českého dívčího reálného městského gymnázia (od 1930 až do zrušení v 1949 Reálné gymnasium Charlotty Masarykové), které se odloučilo od Minervy ve stejném roce.[2][4]

Roku 1903 vstoupila jako první žena do Jednoty československých matematiků a fyziků, kde působila až do své smrti.[4] Dále byla členkou Spolku akademicky vzdělaných žen.[5]

Dílo

Vědecké práce

  • O objevu Zeemanově. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. 1893. online.
  • O Rozvoji diperiodických funkcí v nekonečné součty a součiny, v řady a produkty. Praha. 1900. Disertační práce. c. k. česká universita Karlo-Ferdinandova, Filozofická fakulta. Vedoucí práce F. K. Studnička.

Literární práce

Údajně používala pseudonym Dr. Abby Faimonová [6]

  • FAIMONOVÁ Abby Dějiny školství rakouského. Díl 1-2 edice Šolcovy příručky pro učitelstvo škol obecných a měšťanských.

Zdroje

  1. 1,0 1,1 1,2 Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 2, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity II. (1900–1908), strana 667, [1]
  2. 2,0 2,1 DAMOVÁ, Zora. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy DÍVČÍ GYMNASIUM "KRÁSNOHORSKÁ" PRAHA II.- NOVÉ MĚSTO, VODIČKOVA UL.22 [online]. 2010, [cit. 2016-05-11]. Dostupné online.  
  3. ŠTAMBERKOVÁ, Marie. Doktorky filozofie a medicíny na pražské univerzitě od r. 1901 do konce první světové války. In PEŠEK, Jiří; LEDVINKA, Václav. sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro gender studies 1993. Praha : Scriptorium, 1996. S. 213–234.
  4. 4,0 4,1 Materiály archivu AV. Fond JČMF
  5. MALÁ, Marie. Zrod „nové ženy“ aneb život a působení vysokoškolsky vzdělaných žen v českých zemích v první polovině 20. století na příkladu jejich organizovaného hnutí. Praha, 2010 [cit. 11.5.2016]. 169 s. Diplomová. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav českých dějin. Vedoucí práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. s. 94. Dostupné online.
  6. VOPRAVIL Jaroslav Stanislav Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře SPN - Státní pedagogické nakladatelství 1973.