Marie Fabiánová

(11. 2. 1872, Železný Brod – 7.4.1943 Praha)

Matematička, učitelka, ředitelka dívčího reálného gymnázia

Život a profese

Narodila se do rodiny Václava Fabiána, vrchního inženýra severozápadní dráhy v Praze, a Julieny rozené Haklové.[1] Měla sourozence Julianu a Václava.[2] V roce 1895 odmaturovala po pětiletém studiu na dívčím gymnáziu Minerva. Spolu s ní úspěšně odmaturovalo dalších 12 studentek, mezi nimi i Anna Honzáková, první česká odborná lékařka se soukromou praxí.[3] Od roku 1887 začala studovat matematiku na Filozofické fakultě pod vedením prof. Františka Josefa Studničky,[1] významného českého matematika a popularizátora přírodních věd. Studium zakončila úspěšným obhájením disertační práce z matematické analýzy.[1] V listopadu roku 1901 tak získala jako druhá žena doktorát na Karlo-Ferdinandově univerzitě. [4] Poté začala vyučovat na gymnáziu Minerva matematiku, fyziku a němčinu.[2] Od školního roku 1923/1924 získala místo ředitelky Druhého českého dívčího reálného městského gymnázia (od 1930 až do zrušení v roce 1949 Reálné gymnásium Charlotty Masarykové), které se odloučilo od Minervy ve stejném roce.[3][5] Tuto pozici zastávala s přestávkami až do svého odchodu do důchodu roku 1929. Bydlela se svou starší sestrou Julianou. Zemřela 7.4. 1943 po delší nemoci ve Všeobecné nemocnici na Praze II. [2]

Již jako studentka se roku 1896 stala aktivní členkou Jednoty československých matematiků a fyziků. [5] Dále pak byla členkou Spolku akademicky vzdělaných žen[6] a spolku Minerva [2].

Dílo

Vědecké práce

  • O objevu Zeemanově. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. 1893. online.
  • O rozvoji diperiodických funkcí v nekonečné součty a součiny, v řady a produkty. Disertační práce. F.K. Studnička. 1900.

Literární práce

Údajně používala pseudonym Dr. Abby Faimonová [7]

  • FAIMONOVÁ Abby Dějiny školství rakouského. Díl 1-2 edice Šolcovy příručky pro učitelstvo škol obecných a měšťanských.

Zdroje

  1. 1,0 1,1 1,2 Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 2, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity II. (1900–1908), strana 667, [1]
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 BEČVÁŘOVÁ, Martina. Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova. 274 s. ISBN 978-80-246-3991-8. S. 84-94.  
  3. 3,0 3,1 DAMOVÁ, Zora. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy DÍVČÍ GYMNASIUM "KRÁSNOHORSKÁ" PRAHA II.- NOVÉ MĚSTO, VODIČKOVA UL.22 [online]. 2010, [cit. 2016-05-11]. Dostupné online.  
  4. ŠTAMBERKOVÁ, Marie. Doktorky filozofie a medicíny na pražské univerzitě od r. 1901 do konce první světové války. In PEŠEK, Jiří; LEDVINKA, Václav. sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro gender studies 1993. Praha : Scriptorium, 1996. S. 213–234.
  5. 5,0 5,1 Materiály archivu AV. Fond JČMF
  6. MALÁ, Marie. Zrod „nové ženy“ aneb život a působení vysokoškolsky vzdělaných žen v českých zemích v první polovině 20. století na příkladu jejich organizovaného hnutí. Praha, 2010 [cit. 11.5.2016]. 169 s. Diplomová. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav českých dějin. Vedoucí práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. s. 94. Dostupné online.
  7. VOPRAVIL Jaroslav Stanislav Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře SPN - Státní pedagogické nakladatelství 1973.