Marie Doubková

(nar. 7. 11. 1884, Polná)

Autorka dizertační práce Úponky a složení os u Cucurbitacei, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 25. července 1910 r.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1111.