Marie Broftová

(nar. 31. 7. 1902 Praha)

Literární vědkyně

Autorka dizertační práce Christina de Pisan. V roce 1927 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z dějin moderních literatur a slovanské filologie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 6, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VI., strana 2873.