Marie Borisová (roz.Krinickaja)

(nar. 17. 4. 1902, Halič)

Slavistka

Autorka disertační práce Idea mesianismu v literatuře ruské a polské v první polovině XIX. st. Chomjakov a Mickiewicz. V roce 1928 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku ze slovanské filologie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 7, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VII., strana 3022.