Marie Bezděkovská

(nar. 15. 9. 1903, Růžodol I u Liberce)

Paleontoložka

Autorka disertační práce Rod Tschadites v českém paleozoiku. V roce 1933 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z paleontologie a zoologie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 8, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VIII., strana 3790.