Maria Komínková

(nar. 20. 2. 1876, Veselí nad Lužnicí)

Autorka dizertační práce Vratislavská sbírka formulářů. V roce 1903 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z pomocných věd historických a českých dějin.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 2, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity II., strana 747.