Ludmila Victoria Pihertová

(nar. 18. 3. 1890, Dejvice)

Filoložka

Autorka dizertační práce Freimauertum, Empfindsamkeit und Aufklarung als kultur- und charakterbildende Momente des Bildungsniveau des Grafen Kaspar Sternberg in seiner Jugend, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 15. dubna 1918 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z filologie germánské a slovanské a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1563.