Ludmila Matiegková

(nar. 9. 3. 1889, Lovosice)

Egyptoložka, učitelka

Autorka dizertační práce Názory starých Egypťanů o duši, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 8. října 1914 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z filozofie a vedlejší rigorózní zkoušku ze semitských jazyků.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1382.