Ludmila Kaplanová

(nar. 23. 2. 1890, Praha)

Autorka dizertační práce Příspěvek k morfologii českých pyrargiritů, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 16. června 1914 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z mineralogie a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1346.