Ludmila Brázdilová

(nar. 1. 9. 1893, Tábor)

Fyzička

Autorka dizertační práce Hallův effekt, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 4. dubna 1918 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z experimentální fyziky a matematiky a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1562.