Libuše Scholzová

(nar. 30. 5. 1890, Roudnice nad Labem)

Klasická filoložka

Autorka dizertační práce Byl Euripides nepřítelem žen? Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 7. července 1915 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z klasické filologie a klasické archeologie a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1428.