Krista Nevšímalová

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

(25. 3. 1854 ve Lhotě u Pačlavic – 20. 6. 1935 v Praze)

Česká spisovatelka, překladatelka z nizozemštiny a francouzštiny. Činná byla jako feministka, pracovala jako učitelka.

Život

Prosazovala rovné postavení žen na pracovním trhu. Spolupracovala s časopisem Ženské listy.

Tvorba

K stěžejním dílům autorky patří rádce Informatorium moderní ženy. který obsahuje „poučení a rady pro ženy, jak si poradit se svým životem manželky, matky, hospodyně i vdovy. Autorka se v jedné z kapitol zmiňuje i o svobodných matkách a nemanželských dětech“.[1]

Dílo (výběr)

Vlastní dílo

  • Hanácké povídky
  • Informatorium moderní ženy (1905)

Překlady

  • výbor z díla Multatuliho

Zdroje

Literatura

HECZKOVÁ, Libuše: Krista Nevšímalová – hlavní spolupracovnice Krásnohorské. In: Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin literární kritiky. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, s. 74–77.

heslo Krista Nevšímalová. In: Masarykův slovník naučný, 5. díl. Praha: Československý kampus, 1931, s. ???.

heslo Kristina Nevšímalová. In: Ottův slovník naučný, 18. díl [1902]. Praha – Litomyšl: Paseka a Argo, 2000, s. 260.


Reference

  1. Anotace Městské knihovny v Praze. Dostupné on-line na: https://search.mlp.cz/cz/titul/informatorium-moderni-zeny/3582032/

Externí odkazy

Informatorium moderní ženy volně ke stažení na webu Městské knihovny v Praze