Klementa Rektorisová

Lingvistka, filoložka zabývající se jevištní řečí.