Klára Kohoutová

(nar. 17. 1. 1882, Karlín)

Autorka dizertační práce Může působiti pessimism Schopenhauerův výchovně? Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 27. února 1912 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z filozofie vedlejší rigorózní zkoušku z experimentální fyziky.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1196