Klára Fuxová

(nar. 30. 5. 1891, Královské Vinohrady)

Klasická filoložka

Autorka dizertační práce Obrana pravosti Lukianova spisu Demosthenous enkomion, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 1. prosince 1915 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z klasické filologie a klasické archeologie a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1449.