Klára Červenková

(nar. 11. 8. 1873, Praha)

Autorka dizertační práce Hospodářské poměry ve východní Africe, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 28. července 1913 r. Složila hlavní rigorózní zkoušky z geografie a antropologie a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1298.