Kateřina Vodňanská

(nar. 3. 6. 1891, Praha)

Klasická filoložka

Autorka dizertační práce De Hercule Oetaeo fa bula quae Senecae adscribitur, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 17. července 1918. Složila hlavní rigorózní zkoušku z klasické filologie a klasické archeologie a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1581.