Karolina Bachrachová

(nar. 2. 1. 1907, Jindřichův Hradec)

Filozofka

Autorka dizertační práce Kritický rozbor pedagogických theorií J. Dewey-ho. V roce 1931 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 8, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VIII., strana 3454.