Kamila Jakubšová

(nar. 22. 6. 1888, Horoměřice)

Jazykovědkyně

Autorka dizertační práce Etymologický výklad staročeských cizích slov, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 14. listopadu 1917 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku ze slovanské filologie a srovnávacího jazykozpytu a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1544.