Jindřiška Kaplanová

(nar. 15. 7. 1884, Cheb)

Autorka dizertační práce O rozpustnosti, refrakci a hustotě etheru ve vodě a solných roztocích, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 16. června 1914 r. Složila hlavní rigorózní zkoušky z fyziky a astronomie a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1346.